IBPS BANK EXAM – 2021 Tentative Date

                                       Tentative Calendar of Online CRP for RRBs & PSBs (2021-2022)

(1) RRBs- Regional Rural Bank  – CRP RRB-X (Office Assistants) and CRP RRB-X (Officers)

Preliminary Examination–  Office Assistants and Officer Scale I : 01.08.2021, 07.08.2021, 08.08.2021, 14.08.2021 and 21.08.2021 

Single Examination– officers Scale II & III : 25.09.2021

Main Examination– Officer Scale I  : 25.09.2021  Office Assistants : 03.10.2021

(2).      PSBs –  Public Sector Banks – CRP CLERK-XI, CRP PO/MT-XI & CRP SPL-XI

Preliminary Examination

Clerks – 28.08.2021,29.08.2021, 04.09.2021, 05.09.2021

Probationary Officer- 09.10.2021,10.10.2021,16.10.2021 ,17.10.2021 

Specialist Officer – 18.12.2021,26.12.2021

Mains Examination – 

Clerks – 31.10.2021

Probationary Officer- 27.11.2021

Specialist Officer- 30.01.2022

Leave a Comment